Solar Çelik / Solar Steel
Solar Güneş Enerji Profilleri / Solar Steel Profiles

+90 505 507 04 18
sermimar@sermimar.net
Lütfen güncel açık profil fiyatları için teyit ediniz!

Solar Çelik Zemine Oturan Sistem Profilleri

Zemine monte sistemler, güneş enerjisinden elektrik üretimine ilgisi olan tüm gerçek/tüzel kişiler ve bu pazara ilgisi olan yatırımcılar için elverişli sistemlerdir.

1 MW’a kadar lisanssız ya da 1 MW ve üzerinde lisanslı olarak yapılabilirler. Devlet tarafından garanti edilen fiyat ve kanunlar çerçevesinde tüm gerçek/tüzel kişiler, üretim elektriği devlete satabilmektedir. 1 MW altı lisanssız tesisler için, aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde üretilen ve tüketilen enerji KWh bazında mahsuplaşılarak, fazlası yine şebekeye satılabilir. Dahası bu şekilde kuracağımız tesis için lisans almamıza gerek yoktur. Aynı dağıtım bölgesinde herhangi bir yere santral kurulabilir.

Yukarıdaki kullanıma ek olarak yürürlükteki mevzuata göre bir şirket sadece şebeke iletim bedeli ödeyerek Türkiye’nin başka bölgelerine elektrik satışı yapabilir.

Eğer santralinizin gücü 1 MW altında ise ürettiğiniz elektriği kendi tüketimiz için harcadıktan sonra üretim tüketim arasındaki farkı şebekeye satabilirsiniz. Dahası bu şekilde kuracağınız tesis için lisans almanıza gerek yoktur. Aynı dağıtım bölgesinde herhangi bir yere santral kurulabilir.